..........................................................................................................................................................................................................................
♫  GALERIA    ♫  NAGRANIA   ♫  OFERTA   ♫  CENNIK   ♫  SKLEP   ♫  FACEBOOK   ZG�OSZENIE
..........................................................................................................................................................................................................................
 
 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR A z dn. sobota, 09 września, 2017r

Tematem lekcji było poznanie piosenki pt." Do szkoly".

 

"Do szkoły mp3" piosenka i podkład

 

 

 

Uczyliśmy się tekstu oraz melodii piosenki. Śpiewaliśmy solo do mikrofonu oraz wspólnie. Wysłuchiwaliśmy oraz rozczytywaliśmy utwór fletowy w metrum 2/4 oraz 4/4.

Uczyliśmy się "chwytać" dźwięk C2

Wyliczaliśmy w sposób 1i2i oraz 1i2i3i4i. Wystukiwaliśmy rytmy zawierające takie wartości rytmiczne jak całe nuty, półnuty, ćwierćnuty, ósemki.
Liczyliśmy, wyklaskiwaliśmy, następnie graliśmy ten utwór samodzielnie na flecie. Staraliśmy się wytrzymywać nuty dłuższe poprzez trzymanie oddechu. Było trudno szczególnie podczas wygrywania półnut oraz całych nut.

Ćwiczyliśmy oddech na "ssss" (szybkie nabieranie oddechu oraz powolne wypuszczanie wymawiając "sssss").

 Wstępnie graliśmy ten utwór powoli w swoim tempie, następnie graliśmy na flecie z akompaniamentem instrumentalnym (mp3) w tempie właściwym.

mp3 utwór fletowy pt. "C2"  - (ze zbioru: "Naucz się grać na flecie" B. Syjud-Kwaśniewska)

 

Bawìliśmy się także w czytanie nut z bohaterami Pięciodróżki wykorzystując karty Memory z książki "Wiolinowo i Basowo" B.Syjud-Kwaśniewskiej.

+

 Ćwiczyliśmy słuch wysokościowy poprzez zapamiętywanie wysokości dźwięków, które czytaliśmy głosem. Skupiliśmy się na dźwiękach c,d,e.

 

Rozróżnialiśmy interwały: prymę, tercję oraz oktawę. Słuchaliśmy te interwały melodycznie oraz harmonicznie.

Dzieci były skupione i skoncentrowane na zadaniach. Najwięcej jednak zainteresowania wzbudziły ćwiczenia "sssss" nad długim oddechem w wytrzymywaniu całych nut oraz półnut w graniu utworu na flecie z podkładem. Mile spędzony wspólnie czas.


instruktor zajęć: Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

.....................................

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR B z dn. sobota, 16 września, 2017r

Tematem lekcji było taniec ze słuchania piosenki nutki a2 pt.

" Z Andrzejem tańczy OLa, Ola".

Na początku lekcji przywitaliśmy się muzycznie. Improwizowaliśmy w rytmie rock and roll'a śpiewem oraz grą na flecie na dźwiękach "c2" oraz "h1". Okazało się, że do improwizacji wystarczą dwa dźwięki aby dobrze wspólnie bawić się muzyką. Najpierw zaczęliśmy od improwizacji sugerowanej, następnie dzieci już samodzielnie miały wykonywać te dźwięki zgodnie ze swoim słuchem.

Po improwizacji posłuchaliśmy piosenki nutki a2.

W tekście piosenki jest instrukcja tańca Oli z Andrzejem i my wg wskazań bohaterów piosenki tańczyliśmy.  Zabawa polegała na tym aby tańczyć zgodnie ze słyszanym tekstem. Piosenka jest dosyć szybka, więc zadanie nie było łatwe. Po piosence ćwiczyliśmy słuch muzyczny poprzez śpiewanie ze słuchu dźwięków gamy C-dur. Ćwiczyliśmy nazwy interwałów tj pryma, sekunda, tercja, śpiewaliśmy solfeż w obrębie tercji, dźwięki c-d-e. Rozróżnialiśmy je wg słyszenia oraz wg wskazanych nut na panszach.

 

instruktor zajęć: Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR A z dn. sobota, 23 września, 2017r

Tematem lekcji było poznanie utworu na flecie pt." Marysia ma małego baranka".

 Ćwiczyliśmy ustawienie rąk na flecie. Ręka lewa w górze, ręka prawa na dole. Poznaliśmy dźwięki:

 h,a,g


 Graliśmy indywidualnie oraz w grupie. Dźwięki mieliśmy zapisane w nutach razem z tabulatorami.

Graliśmy na razie bez akompaniamentu. Zadaniem domowym jest przeczytać nutki jeszcze raz lub więcej, w taki sposób aby zagrać podczas następnych zajęć płynnie.
Kolejną rzeczą było rysowanie kluczyków wiolinowych (str 99 "Wielka Księga Zabaw z Nutkami")

 

Poznaliśmy także nazwy następujących interwałów:

 

Pryma czysta: odległość między dźwiękami = 0 dźwięków (ten sam dźwięk) np. c1-c1

Tercja wielka:  odległość między dźwiękami = 3 dźwięki (4 półtony) np. c1-e1

Kwinta czysta:  odległość między dźwiękami = 5 dźwięków (7 półtonów) np. c1-g1

 Oktawa czysta: odległość między dźwiękami = 8 dźwięki (12 półtonów) np. c1-c2

 

Interwały rozpoznawaliśmy wyłącznie słuchowo określając z pomocą nauczyciela jaką ma nazwę dana odległość.

 

instruktor zajęć: Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR B z dn. sobota, 30 września, 2017r

 

* Ćw. interwałów:

1cz - pryma czysta

5 cz - kwinta czysta

8 cz. - oktawa czysta

3w. - tercja wielka

 

Nauka oznaczeń oraz zapisywanie. Dyktando z pomocą nuczyciela.

 

* Rozróżnianie i nazywanie:

półton - cały ton

2m (sekunda mała) - 2w (sekunda wielka)

 

Nauka zapisywania, dyktando z pomocą nauczyciela.

 

Gama C-dur - zapisywanie na pięciolinii, zaznaczanie pótonów (2m) oraz całych tonów (2w)

 

* FLET: "Marysia ma małego baranka" - gra z akompaniamentem oraz bez w powolnym tempie. Ćwiczymy w wolnym tempie aby zagrać dokłądnie w szybszym.

 

* Triada harmoniczna w tonacji C- dur czyli akordy:

 

 C (akord c-e-g) - jako TONIKA

F (akord f-a-c) - jako SUBDOMINANTA

G (akord g-h-d): jako DOMINANTA

 C (akord c-e*g): jako znowu TONIKA

 

ZD. Posłuchać z płyty "Wiolinowo i Basowo" piosenkę "CFG kochani"

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR A z dn. sobota, 07 październik, 2017r

 

1. Praca nad prawidłowym trzymaniem instrumentu podczas gry.

2. Dźwięki C2,H1,A1,G1 na felcie

3. Rozczytywanie utworu "Marysia ma małego baranka", gra z nut i tabulatur

4. Rysowanie klucza wiolinowego

5. Zapisywanie gamy C-du na pięciolinii

6. Podpisywanie dźwięków gamy C-dur solmizacyjnie oraz literowo

7. Słuchanie półtonów i całych tonów. Określanie ich na klawiaturze.

8. Określanie półtonów w gamie C-dur  oraz zaznaczanie ich na pięciolinii.

9. Słuchanie półtonów i całych tonów (odległości między dźwiękami C-D i H-C).

10. Dyktando słuchowe "Co słyszysz: półton czy cały ton?" - 10 przykładów do wysłuchania i zapisania.

 

Tematem lekcji było: Półtony i całe tony.
 
Na początku lekcji przywitaliśmy się muzycznie piosenką pt. "Dzień dobry". Każdy z uczestników mógł poprowadzić głosem pierwszym głosy następne przy mikrofonie. Po wykonaniu piosenkki, rozcztywaliśmy utwór fletowy "Marysia ma małego baranka" Podczas gry na flecie korzystaliśmy z nut oraz tabulatur. Uczyliśmy się poprawnie trzymać instrument w rękach i staraliśmy się dociskać wszystkie dziurki aby dźwięk był czysty. Graliśmy dźwięki: c2,h1,a1,g1. NIe było łatwe zadanie. Podczas zajęć odbył się konkurs ładnego i porawnego odczytania nut. Utwór jest zapisany w kluczu wiolinowym. My także rysowaliśmy klucze wiolinowe na pięciolinii. Nasze klucze wyszły naprawdę bardzo ładne i poprawnie narysowane u wszystkich. Podczas rysowania niektórzy uczestnicy zajęć posługiwali się także wierszykiem: 
 
Na drugą linię kropla wskoczyła
i ze ślimaczkiem w prawo tańczyła.
Potem z łabędziem w górę leciała,
w dół lądowała i kluczyk złapała.
 
Gdy klucz otworzył nam bramę do muzyki, zaraz za nim rysowaliśmy na pięciolinii nuty gamy C-dur. Dźwięki Podpisywaliśmy literowo oraz solmizacyjnie:
c-d-e-f-g-a-h-c
do-re-mi-fa-sol-la-si-do
 
Podeszliśmy do instrumentu i poszukaliśmy półtonów oraz całych tonów. Czym one się różnią? Nauczyliśmy się rozróżniać słuchowo oraz obrazowo półton od całego tonu, następnie zaznaczylimy je na pięiolinii w gamie C-dur. 
 
c-d CAŁY TON
h-c PÓŁTON
 
Po zaznaczeniu półtonów w gamie C-dur (w gamie C-dur odległości półtonowe znajdują się między dźwiękami: e-f oraz h-c) rozróżnialiśmy odległosci półtonów i całych tonów słuchem.
Czy szłyszę półton? 
Czy słyszę cały ton?
 
Na zakończenie zajęć odbyło się konkursowe zadanie: dyktando melodyczno-słuchowe. Zadaniem było wysłyszenie dziesięciu przykładów i zapisanie
symbolami "P" lub "C" (półton czy cały ton?). Wszyscy z uczestników bardzo dobrze zrozumieli zadania, ponieważ przykłady w większości były dobrze napisane!
 

 

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR B z dn. sobota, 14 październik, 2017r

 

Tema lekcji: Grupa rytmiczna na raz: ósemka - dwie szesnastki.

 

1.

Powtórzenie wiadomości z pojęć muzycznych:

 

Piano - cicho

Forte - głośno

Oktawa - odległość między dźwiękami = 8 dźwięków np. c1-c2

Repetycja - Powtórzenie

Pauza - Przerwa w muzyce
Krzyżyk #  Bemol
b Kasownik n

 

2.

Ćwiczenia słuchowe: Rozpoznawanie ze słuchu interwałów oraz trójdźwięków w kolejności:

Oktawa czysta

Pryma czysta

Sekunda wielka

Sekunda mała

Sekunda wielka

Sekunda wielka

Trójdźwięk durowy

Trójdźwięk molowy

Pryma czysta

Oktawa czysta

 

3.

Wyklaskiwanie rytmów:

Rozpoznawanie oraz zapisywanie w nutach słyszanych rytmów w metrum 4/4:

4/4 q  q  q  q  ' q  q  q  ee' eeeeeeee'

e  xx   e xx  e  xx  e xx '

 

4.

Zagadki i układanki:

 

Uczeń słucha wybrany przez nauczyciela z zapisanych wyklaskiwany takt.
Które takty zostały wyklaskane?

Uczeń układa takt samodzielnie wykorzystując grupy rytmiczne:

 

q ====  liczymy: 1i lub 2i ...

ee ====  liczymy: 1i

e xx ====  liczymy: 1i

5.

Czytanie nut głosem:

Czytanie nut w obrębie trójdźwięków c e g (do-mi-sol).

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR A z dn. sobota, 21 października, 2017

 

Temat lekcji: Powtórzenie wiadomości z czytania nut w kluczu wiolinowym

 

Czytanie nut w kluczu wiolinowym obejmowała znajomość nazw literowych od c1 do g2

 

c1 d1 e1 f1 g1 a1 h1

c2 d2 e2 f2 g2

 

Przebieg lekcji:

1. Muzyczne przywitanie oraz Śpiew piosenki pt. "Do szkoły"

 2. Czytanie/podpisywanie oraz śpiew literowo nut utworu pt."Kotek"

3. Gra z akompaniamentem na flecie utworu pt. "Baranek"

4. Słuchanie piosenki pt. "Idą nuty"

Piosenka ze zbioru "Wiolinowo i basowo" ucząca nazw literowych w kluczu wiolinowym nut wg zasady "pola i linie"

linie: c e g h d f

pola: d f a c e g

 

Nauka słów:

 

Idą nuty skacząc czasem,

c-e-g-h-d-f z basem

d-f-a-c-e-g także

Idą śpiewnie polem lasem

 

Najpierw linią rzek i dróg

Potem polem łąk i zbóż

Maszerują, piszczą, buczą,

Sopran, alt i tenor, bas.

 

Zd: Słowa piosenki na pamięć.

Zajęcia z 4-go listopada wyjątkowo odbędą się 28 października.

Będziemy czytać oraz śpiewać w kluczu wiolinowym: literowo oraz solmizacyjnie.

Odbędzie się zabawa "Memory" dotycząca czytania nut oraz konkurs na znajomość nut.

Z "Wiolinowo i Basowo" proszę o wydrukowanie oraz zrobienie kart "Memory" z nutkami Pięciodróżki.

"Memory" (str 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 "Wiolinowo i Basowo").

Ćwiczymy na flecie dźwięki z utworu pt: "Marysia ma małego baranka"

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR A i B z dn. sobota, 28 października, 2017

 

Gramy na dzwonkach:

 

1. "Przybieżeli do Betlejem"

2. "Pada śnieg"

 

Bawimy się:

 

 1. "Memory" i uczymy się nut

 

2. Zgadujemy i rozpoznajemy interwały:

pryma czysta

oktawa czysta

sekunda mała

sekunda wielka

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR B z dn. sobota, 18 listopada, 2017

 

1/ Gramy na dzwonkach:

 

Piosenka świąteczna pt. "Pada śnieg"

tekst i muzyka: melodia tradycyjna

 

Powtarzamy naukę szybkiego czytania nut w kluczu wiolinowym:

 

Piosenka "Idą nuty"
tekst i muzyka: Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

Poprzez piosenkę uczymy się nut metodą "tylko linie oraz tylko pola":

 

Tekst piosenki"

 

1 zwr :

Idą nuty skacząc czasem

c-e-g-h-d-f z basem

d-f-a-c-e-g także

idą śpiewnie polem lasem

 

2 zwr:

Najpierw polem linią rzek i dróg,

potem polem łąk i zbórz

Maszerują, piszczą, buczą,

Maszerują piszczą buczą

sopran, alt i tenor, bas*

 

*sopran - najwyższy głos żeński

alt - najniższy głos żeński

tenor- najwyższy glos męski

bas-najniższy   głos męski

 

Piosenkę śpiewamy także indywidualnie przy mikrofonie.

 

Ćwiczenia słuchowe:

 

Trójdźwięki durowe i molowe - ćwiczenia kształcące i utrwalające

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR B z dn. sobota, 25 listopada, 2017

 

1. Klucz wiolinowy - kaligrafia pięknych kluczy

 

"Na drugą linię kropelka wskoczyła

i ze ślimaczkiem

w prawo tańczyła.

Potem z łabędziem pod niebo leciała,

w dół lądowała i kluczyk złapała".

 

 

1. Tonacje muzyczne i triada harmoniczna.

Gama durowa i półtony na stopniach tej gamy:

Tonika: I

Subdominanta: IV

Dominanta: V

Tonika górna: VIII

 

2. Kolejność krzyżyków przy kluczu:

fis, cis, gis, dis, ais

 

3. Nauka piosenki:

"CFG Kochani"

(Piosenka o triadzie)

 

4. Utrwalanie piosenki:

"Idą nuty"

 

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

GR A z dn. sobota, 2 grudnia, 2017

 

1. Kaligrafia nut

Ćwiczymy pisanie nut na liniach

 

2. Odległości między nutami w grupowaniu rytmicznym nut i pauz

Ćwiczymy pisanie nut z uwzględnieniem ich wartości i achowując odległości między nutami w taktach.

 

Materiały: "Ćwiczenia dla szkół muzycznych kl. II" Małgorzaty Chowaniec

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

 

Gr B z dn. 10-02-2018

 

Diminucja w muzyce

 

 

1. Powtórzenie wiadomości o wartościach nut:

 

półnuta

ćwierćnuta

ósemka

 

2. Śpiew z nut literowo w obrębie c1-g1

 

3. Wystukiwanie rytmu w metrum 4/4

 

4. Diminucja, skracanie rytmu/melodii z metrum 4/4 na 2/4

Dyminucja - technika imitacyjna polegająca na skróceniu każdej wartości rytmicznej o połowę, efektem czego jest przebieg melodyczny dwa razy krótszy czasowo od wersji pierwotnej.

 

5. Kaligrafia nut - poprawność zapisywania fragmentu muzycznego ze str 35 zeszytu ćwiczeń w diminucji: Wartości o połowę mniejsze, laseczki po prawej stronie, wyraźne położenie nuty na linii lub polu podczas przepisywania przebiegu rytmiczno-melodycznego

 

6. Podpisywanie rytmów wyliczeniem 1 i 2 i oraz 1 i 2 i 3 i 4 i wyklaskiwanie samodzielnie oraz w grupie.

 

 

7. Improwizowanie melodii na dzwonkach solo i w duecie

 

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

 

Gr B z dn. 17-02-2018

 

Śpiew:

1. Gama C-dur

Solmizacja śpiewem w kolejności wg dźwięków oraz w ramach od c-g w różnej kolejności.

2. Panie Janie - czytanie nut głosem ze słowami pod nutami.

 

Gra na instrumentach:

1. Gra na flecie gamy C-dur solo oraz z akompaniamentem z CD i improwizacją na innych instrumentach (perkusyjne) w różnych tempach.

2. Gra gamy C- dur na dzwonkach oraz improwizacja na instrumentach perkusyjnych (akcenty oraz rytmy proste i synkompowane ze słuchu)

3. Wartości nut: cała nuta, pół nuta, ćwierćnuty, ósemki, szesnastki

- Wystukiwanie rytmów z liczeniem

 

Słuchanie:

1. Dyktando słuchowe

- Trójdźwięk durowy i molowy

- Dżwięki gamy C-dur w obrębie kwinty

 

Rysowanie:

Rysowanie kluczyków wiolinowych

Rysowanie nut gamy C-dur c1-c2

 

Kształcenie słuchu
z zasadami muzyki

 

Gr A z dn. 24-02-2018

 

Śpiew:

1. "Tell Your Mamma"

Śpiew 1 głosu z trzech na tle pozostałych
(praca z CD oraz fortepianem)

 

Gra na instrumentach, ćwiczenia rytmiczne:

1. Wartości nut: cała nuta, pół nuta, ćwierćnuty, ósemki, szesnastki

- Nauka porzez rozróżnianie rytmów z liczeniem w metrum 4/4 oraz 3/4 na ćwierćnutę:

4 szesnastki

2 ósemki

jedna półnuta z kropką

jedna cała nuta

2. Gra na flecie gamy C-dur solo oraz z akompaniamentem z CD i improwizacją na innych instrumentach (perkusyjne) w różnych tempach.

3. Muzykowanie: "Rock and Roll" - gra na instrumentach muzycznych:

flet, dzwonki, grzechotki, kołatki oraz śpiew w dialogach muzycznych.

 

Słuchanie:

1. Dyktando słuchowe

- Trójdźwięk durowy i molowy

- Wysłuchiwanie wartości nut oraz nazywanie ich w zagadkach

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIK ZAJEĆ

Kształcenie słuchu (zajęcia zespołowe co 2 tyg):

POZIOM A: soboty godz. 9.00
POZIOM B: soboty godz. 9.00

 

Wrzesień

Październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

SB-GR-A

9,23

7,21

4, 25

9

3

10,24

10,24,

14,28

19

9,16P

SB-

GR-B

16,30

14,28,

18

2,16,

 

3,17,

3,17

7,21,

12,26,

16P

PT-
GR AiB
      8CH,15P           8CH,15P


CH – chór / wszystkie poziomy (zajęcia zespołowe)
P - Próba do koncertu / wszystkie poziomy (zajęcia zespołowe)

 

Plan kształcenia słuchu GR A:

Cele:

Rozwijanie wiedzy ogólno-muzycznej
Rozwijanie zainteresowania i zdolności muzykowania w zespole

Nauka samodzielnego czytania nut głosem

 

 

PIĘCIOLINIA: pola i linie
KALIGRAFIA: pisanie nut w taktach w odpowiednich odległościach, klucz wiolinowy, basowy

GAMY: C-dur, G-dur, F-dur, triady harmoniczne, Kolejność krzyżyków i bemoli na pięciolinii, zaznaczanie półtonów w gamach.

INTERWAŁY: półtony, całe tony, pryma czysta, sekunda małą, sekunda wielka, tercja wielka, tercja mała, kwinta czysta, oktawa czysta. Znajdowanie w tekście, zapisywanie.

TRÓJDŹWIĘKI: dur i moll, rozpoznawanie ze słuchu oraz zapisywanie, utrwalanie w tonacji podczas czytania nut głosem.

SOLFEŻ, ŚPIEW Z NUT: Śpiew w tonacji C-dur literowo i solmizacyjnie
DYKTANDA SŁUCHOWO-MELODYCZNE: dopisywanie brakujących fragmentów melodycznych w obrębie oktawy.

DYKTANDA RYTMICZNE: z użyciem wartości nutowych: całą nuta, półnuta, ćwierćnuta, ósemki, grupy: półnuta z kropką, ćwierćnuta z kropką-ósemka,

POJĘCIA: ZNAKI CHROMATYCZNE- czytanie wszystkich dźwięków, METRUM: 2/4, 3/4, 4/4

 

Plan kształcenia słuchu rok B:

Cele:

Rozwijanie wiedzy ogólno-muzycznej
Rozwijanie zainteresowania i zdolności muzykowania w zespole

Nauka samodzielnego czytania nut głosem

 

NOTACJA: linie dodane

KALIGRAFIA: ósemki, szesnastki

GAMY: C-dur, G-dur, D-dur, A-dur, E-dur, F-dur i triady

INTERWAŁY: wszystkie do oktawy, słuchowo, pisemnie,

TRÓJDŹWIĘKI: dur, moll zapisywanie, różnice w interwałąch.
SOLFEŻ:  kanon, śpiew w obrębie c1-d2
DYKTANDA SŁUCHOWO-MELODYCZNE: dopisywanie brakujących fragmentów melodycznych w obrębie oktawy, w obrębie c1- d2.
ZADANIA RYTMICZNE: dwugłos lewa ręka, prawa ręka, grupowanie nut w taktach 5/4, 6/4, wartości cała nuta z kropką, ćwierćnuta z kropką, ósemka z kropką-szesnastka, uzupełnienie ćwierćnutowe, zabawy matematyczne z nutami, triola, uzupełnienie ósemkowe,

DYKTANDA RYTMICZNE:  grupy: 4 szesnastki, ósemka-2szesnastki, 2ósemki, ćwierćnuta z kropką-ósemka, triola, ósemka z kropką-szesnastka, 2szesnastki-ósemka,

POJĘCIA: repetycja, da capo al fine, fermata, ligatura, Transponowanie do tonacji (C-G), TEMPA MUZYCZNE: andante, moderato, allegro, ralentando, accelerando. DYNAMIKA: forte, piano, mezzopiano, decrescendo, diminuendo, mezzoforte,

 

 

 


 

 

 


.

 

 

 

 

 

 


   

Rok 2020/2021

Polecam:


RYTMIKA 2021-2022 w sierpniowych znizkach:
10% na raty II-X w zgloszeniach do konca sierpnia.

więcej

 

Śpiewam i Gram 2021/2022 w sierpniowych zniżkach:
10% na raty II-X w zgłoszeniach do końca sierpnia.

 

więcej

 

ORGANIZACJ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęły się zapisy na nowy rok szkolny.

Zajęcia muzyczne rozpoczynamy już od drugiego tygodnia września w zależności od indywidualnych grafików.Cenniki kształcenia.

  więcej

Link do zgłoszenia na naukę.

  więcej

W tym roku będziemy muzykować we współpracy także z instruktorami w Opolu, w Łodzi, w Warszawie, w Legnicy i w Lubinie. Organizujemy zapisy na naukę gry na fortepianie, śpiewu,
gitarze i innych instrumentach...

 

Wrocław:
♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA
♪♫ FORTEPIAN I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ UMUZYKALNIENIE Z RYTMIKĄ
♪♫ WARSZTATY GOSPELOWE
♪♫ 
KSZTAŁCENIE SŁUCHU Z ZASADAMI MUZYKI

 

Opole:
♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA BASOWA

♪♫ AKORDEON
♪♫ PERKUSJA

♪♫ FORTEPIAN I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ HARMONIA JAZZOWA
♪♫ KOMPOZYCJA I ARANŻACJA
          


W
arszawa:

♪♫ GITARA       

 

Łódź

♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA
♪♫ FORTEPIAN I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ GITARA I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ PianoKIDS
♪♫ GuitarKIDS


Legnica
♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA BASOWA
♪♫ PianoKIDS
♪♫ GuitarKIDS

Lubin

♪♫ SKRZYPCE
♪♫ ViolinKIDS

♪♫  Inne ...   

Na jakim instrumencie chciałbyś/chciałabyś nauczyć się grać? Zapytaj o współpracę z nami.

więcej

 

NAUKA GRY NA GITARZE 2021/2022 NOWOŚĆ w Studio SYJUD!!!

Studio Artystyczne SYJUD ogłasza nabór na kształcenie gry na gitarze 2021/2022.

 

więcej

JAKĄ GITARĘ WYBRAĆ ?

W procesie wychowywania zawsze przychodzi czas, kiedy rodzic postanawia zainwestować w rozwój dziecka, aby był czymś więcej niż żmudnym uczęszczaniem do szkoły...

więcej

 

Koncert

KOŃCOWOROCZNY

 

 

 

Koncert

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY

Wspaniałych przeżyć płynących ze Świąt Narodzenia Pana Jezusa oraz wejścia z Błogosławieństwem w Nowy Rok! Życzę dużo Zdrowia, miłości i mądrości Bożej oraz wg woli Najwyższego spełnienia tych mniej i więcej skrytych modlitw. Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!!! Ponieważ ferie w tym roku odgórnie przeniesione są wcześniej, do zobaczenia po 17-tym stycznia czyli po feriach zimowych. Pozdrawiam serdecznie Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

 

KONCERT KOLĘD 2019/2020

01 lutego to już ostatnie dni noworocznego kolędowania. Tym właśnie akcentem zapraszamy na

nasze występy wokalne i instrumentalne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RYTMIKA 2019/2020

Okres przedszkolny to czas kształtowania się poczucia rytmu, czystego śpiewu i ogólnej muzykalności. To proces w otrzymywaniu pięknego głosu i zręczności taktu. Naukowcy mówią, iż rodzimy się z talentem w możliwościach 100%. Taki też procent talentu możemy utrzymać rozwijając go.


więcej

 

 

więcej

 

Zdjęcia z koncertu.

Foto: Bartłomiej Orzeł.

 

więcej

 

Koncert Uczniów Studia Artystycznego SYJUD dla DZIECI klasy KIDS I i II:

rytmika, śpiew i fortepian

Miejsce koncertu: Klub Literatury i Muzyki, pl. gen. T. Kościuszki 10
www.klubmil.pl, tel. + 48 506 85 50 00

Termin: 15.06.2019, godz. 15.00

 

Nauka gry na fortepianie z bohaterami Pięciodróżki

 


Zapraszam na naukę gry na fortepianie wg autorskiej metody z bohaterami Pięciodróżki. To metoda dla dzieci lubiące klawisze, naklejki, kolory i książeczki z zabawnymi nutkami na pięciolinii. Nutki z Pięciodróżki, dodają skrzydeł podczas nauki muzykowania ze słuchu w połączeniu z nutami, ponieważ każda nuta na pięciolinii jest inna...

więcej

Lubisz zabawy słuchowe?

Oto jedna z lekcji kształcenia słuchu.

więce

 

Odbył się KONCERT UCZNIÓW Studia Artystycznego SYJUD for KIDS

Przybieżeli do Betlejem pasterze i mędrcy aby przywitać  i złożyć pokłon narodzonemu Zbawicielowi ! i my także grając i śpiewając! Mali artyści od lat 1 do 10 ze Studia Artystycznego Syjud for Kids muzykowali  Panu Małemu! Uczniowie zagrali na instrumentach perkusyjnych, keyboardzie i fortepianie, oraz zaśpiewali wspólnie lub solistycznie.  Koncert odbył się 15-go grudnia 2018 o godz. 16.30 w Klubie Literatury i Muzyki we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

więcej

 

więcej

Nauka gry śpiewu i gry na fortepianie

 

Minął wrzesień. Nauka śpiewu i gry na fortepianie rozpoczęła się na dobre, ale na zajęcia można zapisać się także w ciągu roku szkolnego. Lubiącym kolory, nowe kolorowe wydania autorskich materiałów nutowych z bohaterami Pięciodróżki, dodają skrzydeł podczas nauki muzykowania z nut, ponieważ każda z nuta na pięciolinii jest inna. Pozdrawiam tych muzykujących i tych co lubią słuchać:) Zapraszam

Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa oferta 2018/2019
* Zapisy na kursy stacjonarne

* Zapisy na lekcje oraz realizacje w Studio Nagrań

a także:

* Zakup podręczników i pomocy do pracy muzycznej

więcej

 

Polecam:

Koncert Uczniów Studia Artystycznego Syjud for Kids

Miejsce: Klub LIteratury i Muzyki
video: Mirosław Rajkowski

 

 

 

Opowieść o bohaterach Pięciodróżki oraz inne pomocnicze materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci w sklepiku syjudkids

więcej 

 

Muzyka jest jak ...

Wakacje z rytmiką i śpiewem: od 3 lipca

 

 więcej

 

Galeria z koncertu

Foto: Bartosz Orzeł

 

 

 

 

 

 

więcej

 

Koncert kończący Rok szkolny 2017/2018

W sobotę 16-go czerwca o godzinie 17.00 odbędzie się koncert uczniów Studia Artystycznego Syjud. Wystąpią młodzi pasjonaci uczący się muzyki. Będą śpiewać i grać na instrumentach, solo oraz w zespołach. Wszystko po to aby cieszyć się wspólną zabawą muzykowania...

 

więcej

 

Zaśpiewaj piosenkę nutki c1 pt. Zaproszenie z repertuaru "Piosenki z Pięciodróżki"

 

 

 

Relacja z koncertu kolęd.

Foto: PIotr Strzelecki

Video: Mirosław Rajkowski Studio LGL

 

 

 

 

więcej

 

 

 

 

 

więcej

 

KONCET KOLĘD 16-12-2017 g.16.00

Czas szybko płynie i uczniowie już przygotowują się do grudniowego koncertu, w którym wystąpią w świątecznym nastroju.  Podczas tego koncertu będziemy radośnie wyśpiewywać oraz wygrywać pamiątkę narodzenia Pana Jezusa. Zaśpiewamy kolędy, pastorałki oraz świątecznie nastrojone utwory. 

więcej

 

Nagraliśmy płytę.

Za dwa tygodnie koncert. Nagranie odbyło się prawie wg planu dwa tygodnie przed koncertem. Do zobaczenia na koncercie.

 

więcej

 

NUTY - Kolędy w łatwym układzie

W kluczu wiolinowym z akordami i tabulaturą na fortepian/keyboard/flet + 2CD z podkładami do fletu...

 

więcej

 

NUTY KOLĘD W PROSTYM OPRACOWANIU NA FORTEPIAN

W książeczce znajdą się takie kolędy jak Cicha noc, Gdy śliczna Panna, Lulajże Jezuniu, Mędrcy wiata, Jezus malusieńki a także Jingle Bells z tekstem związanym z Bożym narodzeniem.

Nuty rozpisane w kolorach, co sprzyja w początkach czytania nut. 

 

 

więcej 

 

RYTMIKA/Umuzykalnienie 

Okres przedszkolny to czas kształtowania się poczucia rytmu, czystego śpiewu i ogólnej muzykalności.
To proces w otrzymywaniu pięknego głosu i zręczności taktu każdego dnia więcej. W programie...

więcej

 

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki grupa A i B.

Grafik, program oraz treści zajęć z kształcenia słuchu można śledzić na stronie:
http://www.kids.syjud.pl/kszt-sl2017-18.php

 

Karty pracy "Nutki z Pięciodróżki" - Nowy sposób nauki nut dla dzieci.

Każda nutka ma swoje miejsce na pięciolinii, swoją osobowość oraz przygody.

Autorska seria teczek pracy na CD z nagraniami audio "Nutki z Pięciodróżki" do nauki gry na fortepianie, śpiewu oraz nauki nut dla dzieci autorstwa
Barbary Syjud-Kwaśniewskiej dla instruktorów kształcących w grze na instrumencie oraz
rodziców samodzielnie pracujących z dziećmi w domu. Nauka nut, materiały dla uczących się gry na instrumentach klawiszowych, nuty na flet, śpiew, piosenki edukacyjne ... )

sklep

NAUKA GRY NA PIANIENIE SyjudKidsPiano
ZAPISY linki: Zgłoszenie Cennik

1 lub 2-osobowe zajęcia prowadzone autorską metodą SyjudKids z bohaterami Nutek z Pięciodrózki. Bohaterowie mają swoje imiona zaczynające się od liter nazw dźwięków gamy.

 

 http://www.kids.syjud.pl/pliki/8.jpg

Każdy z nich ma swoje miejsce na pięciolinii, oraz swój indywidualny kolorowy wygląd.

 
Nuty z których dzieci korzystają podczas nauki gry na instrumencie, t
o także bohaterowie z Pięciodróżki, które nigdy nie są czarne jak tradycyjne nuty „Jagódki”. Ta kolorowa chwila dla wieku dziecięcego, sprawia, że dzieci z przyjemnością szybciej grają ćwiczenia techniczne na dwie ręce a czytanie nut nie jest nudne.

 

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki

Polecam ciekawe ćwiczenia kształcące słuch muzyczny, prezentowane na wybranych naszych lekcjach kształcenia słuchu z zasadami muzyki.

więcej

Nauka gry na instrumentach/śpiew/umuzykalnienie:

 

* Fortepian / Keyboard

* Śpiew

" Śpiewaj i graj" (fortepian + emisja głosu z nauką śpiewu)

* Rytmika

* gratis kształcenie słuchu z zasadami muzyki - jako nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe podczas nauki gry na instrumencie/śpiewu

 

 

 

więcej

 

"Naucz się grać na flecie prostym"

"Flute Learning"

 

Dwujęzyczna publikacja posiada nagrania, podkłady, nuty, tabulatury fletowe a także akordy do utworów. Na płycie znajdują się materiały ćwiczeniowe na komputer i do wydrukowania oraz nagrania mp3 do słuchania i grania na jeden lub dwa flety (podkłady akompaniujące bez linii melodycznej oraz podkłady instrumentalne z drugim fletem w tle).

 

 

 

 

 

więcej

 

 

Koncert końcowo-roczny z dnia 17 -go czerwca 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

więcej

 

Nasze nagrania:

 

Magdalena Serwa uczy się grać na fortepianie

I rok. W lipcu skończy 7 lat. Z przyjemnością prezentujemy utwory:

 

Sto lat mp3

Jedzie pociąg z daleka mp3

Walc mp3

Utwór nutki d1 na 4 ręce mp3

 

 

Utworki oczywiście znalazły się na tegorocznej czerwcowej płycie.

 

Aniela Kloryga uczy się grać na fortepianie I rok. Prezentowany utwór, nagrany przez Anielę to:

Sonatina F-dur op. 214, nr 2 cz I.

mp3

 

Nadia Kloryga uczy się grać na fortepianie

I rok. Uczęszcza do przedszkolnej zreówki. Z przyjemnością prezentujemy utwory:

 

Utworek nutki a2 mp3

 

Utworki oczywiście znalazły się na tegorocznej czerwcowej płycie.

 

 

"Nutki z Pięciodróżki". Nowy sposób nauki nut dla dzieci. Każda nutka ma swoje miejsce na pięciolinii, swoją osobowość oraz przygody.

 

Autorska seria książek, książeczek i teczek pracy z nagraniami audio "Nutki z Pięciodróżki" do nauki gry na fortepianie, śpiewu oraz nauki nut dla dzieci autorstwa Barbary Syjud-Kwaśniewskiej dla instruktorów kształcących w grze na instrumencie oraz rodziców samodzielnie pracujących z dziećmi w domu

(Nauka nut, materiały dla uczących się gry na instrumentach klawiszowych, nuty na flet, śpiew, piosenki edukacyjne ... )

 

 

Posłuchaj piosenki, zaśpiewaj, zagraj ze słuchu, potem z nut. Książka zawiera materiały do nauki gry na keyboardzie i fortepianie. Utwory na prawą rękę z akordami oraz utwory na prawą i lewą rękę do gry na fortepianie. Ponadto utwory z zapisem nutowym oraz podkładami instrumentalnymi do śpiewu i gry. Ćwiczenia do kształcenia słuchu i czytania nut.

Książka może służyć do samodzielnej pracy w nauce gry na pianinie rodzica z dzieckiem lub instruktora z uczniem. Jest tu dużo nagrań, kolorowych nut, w prosty sposób wytłumaczonych pojęć muzycznych i materiałów do nauki nut oraz gry na pianinie, fortepianie lub keyboardzie w pierwszych przedszkolnych latach kształcenia gry na fortepianie a także i późniejszych szkolnych. Jeśli lubisz kolory oraz proste rozwiązania, to ta książka jest w takim celu stworzona.

 więcej

 

Rytmika: śpiewamy dla Mamy i Taty:

Teksty piosenek

 

Płyta "Dla Mamy i Taty" z piosenkami i podkładami do ćwiczeń i na koncert:

 

więcej

Instrument dodatkowy - flet prosty.

Flet- Bardzo miły, ciekawy i prosty instrument. Nie jest duży, można wziąć na spotkanie zespołu instrumentalnego, na ognisko, wycieczkę. Po prostu dobry towarzysz na słoneczne lub pochmurne okazje :) Podczas zajęć kształcenia słuchu mamy możliwość nauki gry na flecie prostym.

MP3 - fragment piosenki pt. "Piesek Aramisek" (aranżacja wokalno-instrumentalna i wstawka na flecie prostym: Barbara Syjud-Kwaśniewska)

 

Zajęcia kształcenia słuchu dla uczących się w kursach rocznych są bezpłatne.

 

Fortepianowo-wokalny
KONCERT KOLĘD

  

w wykonaniu uczniów Studia Artystycznego Syjud for Kids odbył się w klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu:

 

17 grudnia godz. 13.30 

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z koncertu.

 

R   E   K   L   A   M   A

 

Caffe latte tylko dla rodziców a  red latte,

dla rodziców oraz dla dzieci. Zdrowie

w pysznym nowoczesnym napoju.

 

 
  
 
   
 

Rozwijaj w dziecku talenty, poszerzaj jego horyzonty myślowe i podaruj mu radość muzykowania juz od najmłodszych lat ...

     
 

     > polecam:
    >
polecam: Muzyka i dzieci
    >
polecam: Wpływ muzyki
    >
polecam:
 Style uczenia się
   
> polecam:  Słuchowcy
   
> polecam:  Wzrokowcy
   
> polecam:  Kinestetycy

 

    > polecam:
    >
polecam: Artterapia
    > polecam: Artterapia
    > polecam:
 

 
   
+
\