..........................................................................................................................................................................................................................
♫  GALERIA    ♫  NAGRANIA   ♫  OFERTA   ♫  CENNIK   ♫  SKLEP   ♫  FACEBOOK   ZG�OSZENIE
..........................................................................................................................................................................................................................
 
 

  

 

Od kiedy zacząć?

 

Wiadomą rzeczą jest, iż kiedy gramy na fortepianie, płynność koordynacyjna naszych ruchów rąk nie powinna być mniejsza od płynności ruchów wykonywanych podczas np. gry w piłkę czy podczas pisania na klawiaturze komputerowej, jednak na naszą grę na instrumencie nie wpływa też sama technika gry ale także nasze rozumienie muzyki, słuch muzyczny, poczucie rytmu, pragnienie słuchania i tworzenia.

 

 Aby zachęcić oraz stworzyć dobre podłoże do nauki gry dziecko powinno po prostu obcować z muzyką od najmłodszych lat. Naukowcy dowodzą, iż dzidziuś słyszy głos mamy już w brzuszku i dlatego po urodzeniu rozpoznaje jej nie tylko zapach ale i głos. Na początku śpiewamy, później gramy. Rozpoczęcie nauki gry na instrumencie powinno zaczynać się od umuzykalniania poprzez śpiew, taniec i grę na instrumentach najpierw perkusyjnych, następnie melodycznych ale nie musi to być taka kolejność jeśli dziecko widzi instrument i potrzebuje już grać. Może zacząć uczyć się grać już w wieku 3-ch lat a nawet wcześniej.

 

 

Dobrze aby nauka gry na fortepianie trwała w zabawie, choć oczywiście wszystko zależy od okoliczności, intensywności potrzeb oraz dojrzałości kształconego. Poza zabawą jest to także ciężka praca trwania w systematyczności ćwiczeń oraz organizacji rodzica. Aby dać możliwość pokochania muzyki, dom jednak musi „śpiewać i grać”. Wspólne zabawy z muzyką i rozpieszczanie jej pięknymi dźwiękami, pozwolą wzrastać wokół niej i wyzwolić pasję, dzięki której Twoje dziecko będzie mogło rozwijać swój talent z radością, satysfakcją i z zaangażowaniem. Aby plan ćwiczeń był zawsze dobrze zorganizowany, dobrze jest wyznaczyć taki indywidualny tylko dla Twojego dziecka oraz dla Ciebie jeśli dziecko potrzebuje jeszcze uwagi rodzica podczas ćwiczeń. Wówczas sprzyja nam koncentracja i spokój. Dla młodszych dzieci, także pomocną stroną jest ustalony program pracy oraz plan, który pozwoli utrwalać tematy z zajęć i oczekiwać ponownego, ustalonego czasu. Bardzo małe dzieci muszą bawić się z nami. Kiedy my bawimy się muzyką, nasze dzieci po prostu chcą dołączyć. To duża radość, gdy nasze dzieci zaczynają pragnąć tego co dla nich przygotowujemy:  kształcenie wrażliwości na muzykę, bycie bliżej niej, słuchanie i możliwość tworzenia jej.

 

... dlatego też treści programowe uzależnione są od indywidualnych potrzeb oraz wieku ucznia.

 

Ważnym czynnikiem w kształceniu jest początkowa praca nad ułożeniem rączki na klawiaturze, a następnie praca nad techniką gry poprzez ćwiczenia palców. Z techniką gry na instrumencie łączy się nastrój, interpretacja, kreatywność, improwizacja. Koordynacja pracy rąk powinna być zrozumiała już dla młodego początkującego pianisty w prosty sposób tak jak np. dla tańczącego, czy grającego po prostu w piłkę.

 

Ważne jest aby wiedzieć w jaki sposób koordynować pracę naszych mięśni tych silniejszych, nie nadużywać układu mięśniowego oraz  w dobry sposób wykorzystywać go w obrębie aparatu wykonawczego.

 

Dlatego mamy za zadanie przyswoić sobie najbardziej naturalny i odpowiedni sposób gry na fortepianie.

 

... np. nie grac jednym palcem.... nie machać nadgarstkiem podczas gry.... nie opierać ręki pod klawiszami ... itp :) ponieważ podczas późniejszych szybkich przebiegów palcowych na klawiaturze moglibyśmy np. nie nadążyć wówczas z naszymi myślami i palcami :)

 

Oto w skrócie ogólny zarys programowy:

W pierwszym etapie kształcenia po wstępnym zapoznaniu z budowa, ogólnym działaniem instrumentu wykonawczego omówieniu roli aparatu wykonawczego w grze na fortepianie jakim są palce, dłonie, nadgarstki, przedramię, ramię i całe ciało, doskonalimy „wzięcie” dźwięku. Uczymy się grać łącząc dźwięki, uderzając potarto i staccato. Uczymy się nazw solmizacyjnych i literowych. Czytamy nuty w kluczu wiolinowym i basowym, poznajemy metrum oraz wartości nut tj. ćwierćnuty, półnuty, półnuty z kropką, ósemki, całe nuty oraz odpowiednie wartości pauz. Kształcimy biegłość palcową poprzez rozwijanie niezależności obu rak, siły i ruchliwości wszystkich palców. Uwrażliwiamy na dynamikę mezzoforte - piano, oraz próbujemy rozróżniać melodię od akompaniamentu.

 

Dzięki gamom i pasażom, rozwijamy poczucie tonalne, utrwalamy tonacje, wyrabiamy sprawność wszystkich palców, wyrównujemy siłę brzmienia poszczególnych palców, uczymy przesuwania ręki po klawiaturze w prawo i w lewo bez zbytecznych wstrząsów i naprężeń, rozwijamy niezależność rąk i palców, oraz wykorzystujemy różne problemy rytmiczne i artykulacyjne. Najpiękniejsze utwory natomiast pozwalają na emocjonalne przeżycia.

 

W następnych etapach kształcenia w grze na fortepianie, sukcesywnie doskonalimy m.in. umiejętności atakowania i kończenia dźwięku legato, potarto i staccato prawą oraz lewa ręką, a także oburącz w niezależności rąk.

Wprowadzamy połączenia frazowania z lewej do prawej ręki i odwrotnie oraz uwrażliwienie na dźwięk w różnych formach. Doskonalimy umiejętności operowania dynamiką oraz wprowadzamy zagadnienia crescenda i diminuenda. W metrum rozszerzamy wartości do szesnastkowych grup rytmicznych oraz bardziej zróżnicowanych.

W agogice, utrwalamy i uwrażliwiamy tempo powolne i umiarkowane. Powoli staramy się zwiększać siłę i ruchliwość związanych z podkładaniem palców i przekładaniem palców. Rozszerzamy grę z zakresu opanowania gry na czarnych klawiszach oraz poruszamy się w dźwiękach oktawy wielkiej i trzykreślnej.

 

W następnych etapach kształcenia wprowadzamy ciągłość dwudźwięków w prawej ręce, powoli poszerzamy zakres zagadnień związanych z chromatyką tj. znakami przykluczowymi i przygodnymi. doskonalimy m.in. technikę frazowania i artykulacji w niezależności rąk, uwrażliwienie na siłę dynamiki w różnych stylach muzyki, zróżnicowanie grup rytmicznych w taktach ósemkowych, szesnastkowych, dwudzielnych i trzydzielnych, biegłość palcową obu rąk ze szczególnym naciskiem na usamodzielnienie czwartego i piątego palca oraz polepszenie orientacji poprzez skoki na większe odległości i nietypowe układy dźwięków. W gamach, pasażach i kadencjach, gramy w tonacjach durowych krzyżykowych, sukcesywnie w następnych etapach przechodzimy do innych. Przez cały okres kształcenia dopracowujemy czytanie nut w kluczach wiolinowym i basowym ze stałym zwiększaniem swobody w grze w tonacjach zawierających większą liczbę znaków krzyżykowych

 

Ważna jest praca nad umiejętnością własnej interpretacji utworów i rozwój inwencji twórczych, które wykształcamy poprzez improwizację i kompozycję. Nacisk kładzie się także na inne formy kształcenia artystycznego które umieszczone są w programie kształcenia gry na fortepianie tj. emisję głosu i śpiew, teorię muzyki, prace w zespołach oraz występy artystyczne w celu poszerzenia zdobytej wiedzy, spotkań z innymi instrumentalistami czy wokalistami, podzielenia się doświadczeniami, sprawdzenia siebie, wykształcania umiejętności współpracy czy uatrakcyjnienia przygotowanego tematu do realizacji. Zajęcia i tym podobne spotkania odbywają się w ramach godzin rocznego kursu kształcenia.

 

Studio Artystyczne Syjud Lekcje gry na fortepianie

Wybrane z albumów Barbary Syjud-Kwaśniewskiej

 

 

 

 

Podczas nauki młodszych dzieci program jest realizowany w wolniejszym tempie, jednak wzbogacony zabawami oraz współpracą ze strony rodziców daje wiele możliwości i zachęty dla dziecka do tego aby także iść szybko do przodu:

 

 

WARSZTAT MŁODEGO PIANISTY

- zabawy paluszkowe

- Zabawy plastyczne i słuchowe ułatwiające poznawanie nut

- Zabawy kształtujące technikę gry, frazowanie, artykulację, rytmikę i tempo poprzez słuchanie.

 

PRACA SŁUCHOWO-MUZCZNA

-Zabawy słuchowo muzyczne poprzez wybór odpowiednich utworów.

-Zabawa z akompaniamentem fortepianowym, kształtowanie umiejętności słuchania i improwizacji (na głosy) na żywo i z playbackiem.

- słuchanie, granie i śpiewanie utworów w stylach muzycznych: klasyka, pop, jazz,

-Zabawy słuchowe z głosem i fortepianem - intonowanie.

 

PRACA MUZCZN0-RUCHOWA

-Kształcenie poczucia rytmu poprzez wyklaskiwanie, grę w rytmach, interpretację utworów.

 

PRAKTYKA SCENICZNA i STUDYJNA

-Śpiew z mikrofonem, zabawy ruchowe i taneczne.

-Zajęcia w studio nagrań

-"Poważny Artysta" Możliwość przygotowania do koncertu.

 

Dla najmłodszych dzieci więcej zabaw:

Tematy pracy w zabawie:

* słuchanie dźwięków i rozpoznawanie ich,

* improwizacje na klawiaturze

* gra na 4-ręce z instruktorem

* czytanie bajki o nazwach nut,

* rozpoznawanie nutek na klawiaturze - czytanie nut poprzez zabawę

* układanie karteczek wg kolejności dźwięków w gamie,

* memory z nazwami nut,

* zabawy z myszką na czarnych i białych klawiszach

* zabawa w kompozytora lub inne.


Wszystkie zabawy służą temu aby rozbudzać zainteresowanie, zachęcać do pracy i ćwiczeń, uzyskać warsztat i po czasie:

 

* rozróżniać dźwięki na klawiaturze

* płynnie i śmiało uderzyć w klawisz

* wyszukać melodię na fortepianie

* powiedzieć "imię" nutki znajdującej się na pięciolinii i klawiaturze i czytać nuty

* zaakompaniować na fortepianie do śpiewu lub innego instrumentu

 

 

Poprzez zajęcia gry na instrumencie dziecko szybko nabiera muzycznej wrażliwości. Muzyka działa jak balsam bez względu na wiek kiedy słuchamy i jeszcze mocniej gdy jesteśmy muzycznie aktywni. Bezpośredni kontakt z pięknymi dźwiękami wykształca większe rozumienie jej, łączy zespół muzyczny i pozwala mieć na muzykę wpływ. Tutaj zawsze odnosi się sukces.

 

Zajęcia przygotowane są tak aby dziecko bawiło się i czerpało radość z sukcesów muzykowania. Polecam od lat 3 a nawet wcześniej.

Pracy mogą towarzyszyć kierujące linki lub nagrania zabierane do domu.

Mogą to być zabawne piosenki o treści wspierającej program, wierszyki czy utwory do zagrania lub akompaniamenty fortepianowe, utwory z muzyką klasyczną i różne ćwiczenia słuchowe w zależności od wieku czy danego celu jaki chcemy osiągnąć (ustalonego programu). Niektóre z nich mogą być częściej słuchane np. w konkretnym ustalonym czasie jako przygotowanie do dalszej pracy:
między zabawą, śniadaniem lub przed kolacją... jako powtórzenie albo osłuchanie.

Uczymy się słuchać. Słuchamy ponieważ: np. chcemy zapamiętać melodię, rytm, akcenty, frazowanie lub interpretację dobrego wykonania.

 

PO UKOŃCZENIU ROCZNEGO ETAPU KZTAŁCENIA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA:

* Certyfikat określający ukończony poziom nauki,

* nagranie płyty CD lub CD-demo.

 

NAUKA GRY KEYBOARDZIE

W OPARCIU O GRĘ NA FORTEPIANIE

 

KOMPOZYCJA , IMPROWIZACJA I ARANŻACJA DLA MAŁYCH MUZYKÓW

W OPARCIU O GRĘ NA FORTEPIANIE

 

 

 

 

 

 

 


   

Rok 2020/2021

Polecam:


RYTMIKA 2021-2022 w sierpniowych znizkach:
10% na raty II-X w zgloszeniach do konca sierpnia.

więcej

 

Śpiewam i Gram 2021/2022 w sierpniowych zniżkach:
10% na raty II-X w zgłoszeniach do końca sierpnia.

 

więcej

 

ORGANIZACJ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęły się zapisy na nowy rok szkolny.

Zajęcia muzyczne rozpoczynamy już od drugiego tygodnia września w zależności od indywidualnych grafików.Cenniki kształcenia.

  więcej

Link do zgłoszenia na naukę.

  więcej

W tym roku będziemy muzykować we współpracy także z instruktorami w Opolu, w Łodzi, w Warszawie, w Legnicy i w Lubinie. Organizujemy zapisy na naukę gry na fortepianie, śpiewu,
gitarze i innych instrumentach...

 

Wrocław:
♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA
♪♫ FORTEPIAN I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ UMUZYKALNIENIE Z RYTMIKĄ
♪♫ WARSZTATY GOSPELOWE
♪♫ 
KSZTAŁCENIE SŁUCHU Z ZASADAMI MUZYKI

 

Opole:
♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA BASOWA

♪♫ AKORDEON
♪♫ PERKUSJA

♪♫ FORTEPIAN I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ HARMONIA JAZZOWA
♪♫ KOMPOZYCJA I ARANŻACJA
          


W
arszawa:

♪♫ GITARA       

 

Łódź

♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA
♪♫ FORTEPIAN I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ GITARA I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ PianoKIDS
♪♫ GuitarKIDS


Legnica
♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA BASOWA
♪♫ PianoKIDS
♪♫ GuitarKIDS

Lubin

♪♫ SKRZYPCE
♪♫ ViolinKIDS

♪♫  Inne ...   

Na jakim instrumencie chciałbyś/chciałabyś nauczyć się grać? Zapytaj o współpracę z nami.

więcej

 

NAUKA GRY NA GITARZE 2021/2022 NOWOŚĆ w Studio SYJUD!!!

Studio Artystyczne SYJUD ogłasza nabór na kształcenie gry na gitarze 2021/2022.

 

więcej

JAKĄ GITARĘ WYBRAĆ ?

W procesie wychowywania zawsze przychodzi czas, kiedy rodzic postanawia zainwestować w rozwój dziecka, aby był czymś więcej niż żmudnym uczęszczaniem do szkoły...

więcej

 

Koncert

KOŃCOWOROCZNY

 

 

 

Koncert

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY

Wspaniałych przeżyć płynących ze Świąt Narodzenia Pana Jezusa oraz wejścia z Błogosławieństwem w Nowy Rok! Życzę dużo Zdrowia, miłości i mądrości Bożej oraz wg woli Najwyższego spełnienia tych mniej i więcej skrytych modlitw. Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!!! Ponieważ ferie w tym roku odgórnie przeniesione są wcześniej, do zobaczenia po 17-tym stycznia czyli po feriach zimowych. Pozdrawiam serdecznie Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

 

KONCERT KOLĘD 2019/2020

01 lutego to już ostatnie dni noworocznego kolędowania. Tym właśnie akcentem zapraszamy na

nasze występy wokalne i instrumentalne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RYTMIKA 2019/2020

Okres przedszkolny to czas kształtowania się poczucia rytmu, czystego śpiewu i ogólnej muzykalności. To proces w otrzymywaniu pięknego głosu i zręczności taktu. Naukowcy mówią, iż rodzimy się z talentem w możliwościach 100%. Taki też procent talentu możemy utrzymać rozwijając go.


więcej

 

 

więcej

 

Zdjęcia z koncertu.

Foto: Bartłomiej Orzeł.

 

więcej

 

Koncert Uczniów Studia Artystycznego SYJUD dla DZIECI klasy KIDS I i II:

rytmika, śpiew i fortepian

Miejsce koncertu: Klub Literatury i Muzyki, pl. gen. T. Kościuszki 10
www.klubmil.pl, tel. + 48 506 85 50 00

Termin: 15.06.2019, godz. 15.00

 

Nauka gry na fortepianie z bohaterami Pięciodróżki

 


Zapraszam na naukę gry na fortepianie wg autorskiej metody z bohaterami Pięciodróżki. To metoda dla dzieci lubiące klawisze, naklejki, kolory i książeczki z zabawnymi nutkami na pięciolinii. Nutki z Pięciodróżki, dodają skrzydeł podczas nauki muzykowania ze słuchu w połączeniu z nutami, ponieważ każda nuta na pięciolinii jest inna...

więcej

Lubisz zabawy słuchowe?

Oto jedna z lekcji kształcenia słuchu.

więce

 

Odbył się KONCERT UCZNIÓW Studia Artystycznego SYJUD for KIDS

Przybieżeli do Betlejem pasterze i mędrcy aby przywitać  i złożyć pokłon narodzonemu Zbawicielowi ! i my także grając i śpiewając! Mali artyści od lat 1 do 10 ze Studia Artystycznego Syjud for Kids muzykowali  Panu Małemu! Uczniowie zagrali na instrumentach perkusyjnych, keyboardzie i fortepianie, oraz zaśpiewali wspólnie lub solistycznie.  Koncert odbył się 15-go grudnia 2018 o godz. 16.30 w Klubie Literatury i Muzyki we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

więcej

 

więcej

Nauka gry śpiewu i gry na fortepianie

 

Minął wrzesień. Nauka śpiewu i gry na fortepianie rozpoczęła się na dobre, ale na zajęcia można zapisać się także w ciągu roku szkolnego. Lubiącym kolory, nowe kolorowe wydania autorskich materiałów nutowych z bohaterami Pięciodróżki, dodają skrzydeł podczas nauki muzykowania z nut, ponieważ każda z nuta na pięciolinii jest inna. Pozdrawiam tych muzykujących i tych co lubią słuchać:) Zapraszam

Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa oferta 2018/2019
* Zapisy na kursy stacjonarne

* Zapisy na lekcje oraz realizacje w Studio Nagrań

a także:

* Zakup podręczników i pomocy do pracy muzycznej

więcej

 

Polecam:

Koncert Uczniów Studia Artystycznego Syjud for Kids

Miejsce: Klub LIteratury i Muzyki
video: Mirosław Rajkowski

 

 

 

Opowieść o bohaterach Pięciodróżki oraz inne pomocnicze materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci w sklepiku syjudkids

więcej 

 

Muzyka jest jak ...

Wakacje z rytmiką i śpiewem: od 3 lipca

 

 więcej

 

Galeria z koncertu

Foto: Bartosz Orzeł

 

 

 

 

 

 

więcej

 

Koncert kończący Rok szkolny 2017/2018

W sobotę 16-go czerwca o godzinie 17.00 odbędzie się koncert uczniów Studia Artystycznego Syjud. Wystąpią młodzi pasjonaci uczący się muzyki. Będą śpiewać i grać na instrumentach, solo oraz w zespołach. Wszystko po to aby cieszyć się wspólną zabawą muzykowania...

 

więcej

 

Zaśpiewaj piosenkę nutki c1 pt. Zaproszenie z repertuaru "Piosenki z Pięciodróżki"

 

 

 

Relacja z koncertu kolęd.

Foto: PIotr Strzelecki

Video: Mirosław Rajkowski Studio LGL

 

 

 

 

więcej

 

 

 

 

 

więcej

 

KONCET KOLĘD 16-12-2017 g.16.00

Czas szybko płynie i uczniowie już przygotowują się do grudniowego koncertu, w którym wystąpią w świątecznym nastroju.  Podczas tego koncertu będziemy radośnie wyśpiewywać oraz wygrywać pamiątkę narodzenia Pana Jezusa. Zaśpiewamy kolędy, pastorałki oraz świątecznie nastrojone utwory. 

więcej

 

Nagraliśmy płytę.

Za dwa tygodnie koncert. Nagranie odbyło się prawie wg planu dwa tygodnie przed koncertem. Do zobaczenia na koncercie.

 

więcej

 

NUTY - Kolędy w łatwym układzie

W kluczu wiolinowym z akordami i tabulaturą na fortepian/keyboard/flet + 2CD z podkładami do fletu...

 

więcej

 

NUTY KOLĘD W PROSTYM OPRACOWANIU NA FORTEPIAN

W książeczce znajdą się takie kolędy jak Cicha noc, Gdy śliczna Panna, Lulajże Jezuniu, Mędrcy wiata, Jezus malusieńki a także Jingle Bells z tekstem związanym z Bożym narodzeniem.

Nuty rozpisane w kolorach, co sprzyja w początkach czytania nut. 

 

 

więcej 

 

RYTMIKA/Umuzykalnienie 

Okres przedszkolny to czas kształtowania się poczucia rytmu, czystego śpiewu i ogólnej muzykalności.
To proces w otrzymywaniu pięknego głosu i zręczności taktu każdego dnia więcej. W programie...

więcej

 

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki grupa A i B.

Grafik, program oraz treści zajęć z kształcenia słuchu można śledzić na stronie:
http://www.kids.syjud.pl/kszt-sl2017-18.php

 

Karty pracy "Nutki z Pięciodróżki" - Nowy sposób nauki nut dla dzieci.

Każda nutka ma swoje miejsce na pięciolinii, swoją osobowość oraz przygody.

Autorska seria teczek pracy na CD z nagraniami audio "Nutki z Pięciodróżki" do nauki gry na fortepianie, śpiewu oraz nauki nut dla dzieci autorstwa
Barbary Syjud-Kwaśniewskiej dla instruktorów kształcących w grze na instrumencie oraz
rodziców samodzielnie pracujących z dziećmi w domu. Nauka nut, materiały dla uczących się gry na instrumentach klawiszowych, nuty na flet, śpiew, piosenki edukacyjne ... )

sklep

NAUKA GRY NA PIANIENIE SyjudKidsPiano
ZAPISY linki: Zgłoszenie Cennik

1 lub 2-osobowe zajęcia prowadzone autorską metodą SyjudKids z bohaterami Nutek z Pięciodrózki. Bohaterowie mają swoje imiona zaczynające się od liter nazw dźwięków gamy.

 

 http://www.kids.syjud.pl/pliki/8.jpg

Każdy z nich ma swoje miejsce na pięciolinii, oraz swój indywidualny kolorowy wygląd.

 
Nuty z których dzieci korzystają podczas nauki gry na instrumencie, t
o także bohaterowie z Pięciodróżki, które nigdy nie są czarne jak tradycyjne nuty „Jagódki”. Ta kolorowa chwila dla wieku dziecięcego, sprawia, że dzieci z przyjemnością szybciej grają ćwiczenia techniczne na dwie ręce a czytanie nut nie jest nudne.

 

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki

Polecam ciekawe ćwiczenia kształcące słuch muzyczny, prezentowane na wybranych naszych lekcjach kształcenia słuchu z zasadami muzyki.

więcej

Nauka gry na instrumentach/śpiew/umuzykalnienie:

 

* Fortepian / Keyboard

* Śpiew

" Śpiewaj i graj" (fortepian + emisja głosu z nauką śpiewu)

* Rytmika

* gratis kształcenie słuchu z zasadami muzyki - jako nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe podczas nauki gry na instrumencie/śpiewu

 

 

 

więcej

 

"Naucz się grać na flecie prostym"

"Flute Learning"

 

Dwujęzyczna publikacja posiada nagrania, podkłady, nuty, tabulatury fletowe a także akordy do utworów. Na płycie znajdują się materiały ćwiczeniowe na komputer i do wydrukowania oraz nagrania mp3 do słuchania i grania na jeden lub dwa flety (podkłady akompaniujące bez linii melodycznej oraz podkłady instrumentalne z drugim fletem w tle).

 

 

 

 

 

więcej

 

 

Koncert końcowo-roczny z dnia 17 -go czerwca 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

więcej

 

Nasze nagrania:

 

Magdalena Serwa uczy się grać na fortepianie

I rok. W lipcu skończy 7 lat. Z przyjemnością prezentujemy utwory:

 

Sto lat mp3

Jedzie pociąg z daleka mp3

Walc mp3

Utwór nutki d1 na 4 ręce mp3

 

 

Utworki oczywiście znalazły się na tegorocznej czerwcowej płycie.

 

Aniela Kloryga uczy się grać na fortepianie I rok. Prezentowany utwór, nagrany przez Anielę to:

Sonatina F-dur op. 214, nr 2 cz I.

mp3

 

Nadia Kloryga uczy się grać na fortepianie

I rok. Uczęszcza do przedszkolnej zreówki. Z przyjemnością prezentujemy utwory:

 

Utworek nutki a2 mp3

 

Utworki oczywiście znalazły się na tegorocznej czerwcowej płycie.

 

 

"Nutki z Pięciodróżki". Nowy sposób nauki nut dla dzieci. Każda nutka ma swoje miejsce na pięciolinii, swoją osobowość oraz przygody.

 

Autorska seria książek, książeczek i teczek pracy z nagraniami audio "Nutki z Pięciodróżki" do nauki gry na fortepianie, śpiewu oraz nauki nut dla dzieci autorstwa Barbary Syjud-Kwaśniewskiej dla instruktorów kształcących w grze na instrumencie oraz rodziców samodzielnie pracujących z dziećmi w domu

(Nauka nut, materiały dla uczących się gry na instrumentach klawiszowych, nuty na flet, śpiew, piosenki edukacyjne ... )

 

 

Posłuchaj piosenki, zaśpiewaj, zagraj ze słuchu, potem z nut. Książka zawiera materiały do nauki gry na keyboardzie i fortepianie. Utwory na prawą rękę z akordami oraz utwory na prawą i lewą rękę do gry na fortepianie. Ponadto utwory z zapisem nutowym oraz podkładami instrumentalnymi do śpiewu i gry. Ćwiczenia do kształcenia słuchu i czytania nut.

Książka może służyć do samodzielnej pracy w nauce gry na pianinie rodzica z dzieckiem lub instruktora z uczniem. Jest tu dużo nagrań, kolorowych nut, w prosty sposób wytłumaczonych pojęć muzycznych i materiałów do nauki nut oraz gry na pianinie, fortepianie lub keyboardzie w pierwszych przedszkolnych latach kształcenia gry na fortepianie a także i późniejszych szkolnych. Jeśli lubisz kolory oraz proste rozwiązania, to ta książka jest w takim celu stworzona.

 więcej

 

Rytmika: śpiewamy dla Mamy i Taty:

Teksty piosenek

 

Płyta "Dla Mamy i Taty" z piosenkami i podkładami do ćwiczeń i na koncert:

 

więcej

Instrument dodatkowy - flet prosty.

Flet- Bardzo miły, ciekawy i prosty instrument. Nie jest duży, można wziąć na spotkanie zespołu instrumentalnego, na ognisko, wycieczkę. Po prostu dobry towarzysz na słoneczne lub pochmurne okazje :) Podczas zajęć kształcenia słuchu mamy możliwość nauki gry na flecie prostym.

MP3 - fragment piosenki pt. "Piesek Aramisek" (aranżacja wokalno-instrumentalna i wstawka na flecie prostym: Barbara Syjud-Kwaśniewska)

 

Zajęcia kształcenia słuchu dla uczących się w kursach rocznych są bezpłatne.

 

Fortepianowo-wokalny
KONCERT KOLĘD

  

w wykonaniu uczniów Studia Artystycznego Syjud for Kids odbył się w klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu:

 

17 grudnia godz. 13.30 

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z koncertu.

 

R   E   K   L   A   M   A

 

Caffe latte tylko dla rodziców a  red latte,

dla rodziców oraz dla dzieci. Zdrowie

w pysznym nowoczesnym napoju.

 

 
  
 
   
 

Rozwijaj w dziecku talenty, poszerzaj jego horyzonty myślowe i podaruj mu radość muzykowania juz od najmłodszych lat ...

     
 

     > polecam:
    >
polecam: Muzyka i dzieci
    >
polecam: Wpływ muzyki
    >
polecam:
 Style uczenia się
   
> polecam:  Słuchowcy
   
> polecam:  Wzrokowcy
   
> polecam:  Kinestetycy

 

    > polecam:
    >
polecam: Artterapia
    > polecam: Artterapia
    > polecam: