..........................................................................................................................................................................................................................
♫  GALERIA    ♫  NAGRANIA   ♫  OFERTA   ♫  CENNIK   ♫  SKLEP   ♫  FACEBOOK   ZG�OSZENIE
..........................................................................................................................................................................................................................
 
?????
 

 

ARTETERAPIA DLA TWOJEGO DZIECKA

Arteterapia coraz bardziej popularna wśród grona Pedagogicznego w Polsce to terapia i relaksacja poprzez sztukę (arteterapia).

 

Głównym celem arteterapii jest wewnętrzny rozwój Dziecka, pokonanie barier związanych np. z lękami, strachem, niepokojem czy nadpobudliwością. Rozwijanie artystycznych pasji uczy relaksacji i terapii na zgiełk, hałas współczesnego "szybkiego" świata, osobiste wyciszenie i znalezienie siebie. Podczas zajęć wykorzystywane są elementy arteterapii za pomocą różnych technik plastycznych, ceramiki jak i elementy muzykoterapii tj odgłosy natury, muzyka relaksacyjna...

 

Dla młodych i starszych ludzi wspomaga:

- Umiejętność nawiązywania dobrych relacji

- Umiejętność pracy w grupie

- Umiejętność przekazania dobrych emocji poprzez ekspresję

- Umiejętność rozwijania wrażliwości na potrzeby innych

- Umiejętność rozwijania koncentracji i uwagi

- Umiejętność nazywania swoich emocji

Zajęcia są przygotowywane pod względem merytorycznym i artystycznym, kształcąc umysł i duszę małego człowieka. Każda praca jest na długo zapamiętywana w podświadomości, gdyż wypracowywana jest pod wpływem odpowiednich przemyśleń na podłożu inteligencji emocjonalnej, uporządkowywania wnętrza, budowania zdrowych myśli, samorealizacji, kształtowania wartości siebie. Każda praca jest otwartością pewnego działu przeżyć bo ważna jest idea pracy, rozmowa oraz indywidualny przekaz każdego dziecka z osobna. Prace są odpowiedzią na pytanie kto jak się czuje, jaki ma pogląd na ważną sprawę... Te prace tak jak koncert, który nigdy nie będzie tak samo zagrany, są niepowtarzalne bez reguł i zależności, które często miewamy my dorośli.

Bo sztuka kreuje osobowość a muzyka łagodzi obyczaje ..."Dojrzalej spostrzegam, myślę i koncentruję się na twórczym zadaniu"

 
16.03 2011

IMIĘ”

Każde dziecko otrzymało okrąg wycięty z papieru z imieniem pary, którą samodzielnie wybrało, by dla

niej/dla niego stworzyć piękną wizytówkę.

Zadanie polegało na takim ozdobieniu wizytówki, by zawierała ona to, co dzieci chcą danej osobie

przekazać; to, co miłe, radosne, dobre, pozytywne. W ten sposób powstały mandale imienia, czyli

okręgi, zawierające ważne dla każdej osoby wartości.

Na zakończenie dzieci wręczyły sobie wizytówki.

 

 17.03.2011

RĘKA ANTENKA”

Zadanie zostało poprzedzone pogadanką na temat dłoni; czym są? do czego służą? co można nimi

robić? przyczyniają się do dobrego czy złego? Jaka jest twoja ręka?

Każdy otrzymał kartkę, na której odrysował swoją dłoń. Po wycięciu dzieci wypełniły swoje dłonie

tym, co uważały za swoje; powstały ręce delikatne, spokojne, miłe, łobuzerskie, ekspresyjne.

Następnie dzieci użyły powstałych dłoni do kontaktu z innymi; witały się, głaskały, machały do siebie

         

                                         

23.03.2011

DZIŚ CZUJĘ SIĘ…”

Zabawę plastyczną poprzedziła pogadanka na temat samopoczucia: jak się dzisiaj czujesz? Jak

mógłbym się dzisiaj czuć, ale…jak inaczej można się czuć?

Dzieci otrzymały do wyboru wycięte fotografie oczu. Po dokonaniu wyboru, nakleiły je na kartkach i dorysowały twarz oraz jej otoczenie. Poprzez ekspresję plastyczną wyraziły swoje samopoczucie oraz wpływ otoczenia na to, jakie mają emocje.

Następnie próbowaliśmy zinterpretować na podstawie powstałych dzieł, jakie emocje towarzyszyły jego autorowi, który potwierdzał lub negował nasze przypuszczenia.

 

24.03.2011

LUBIĘ…”

Ćwiczenie zostało poprzedzone pogadanką na temat tego, co lubimy, kogo lubimy, lubię kiedy…

Dzieci otrzymały fotografie różnych przedmiotów. Poprzez wybór tych, które im odpowiadają i naklejenie ich na kartkę oraz dorysowanie kontinuum stworzyły obrazy ilustrujące ich zamiłowania do rzeczy, kolorów, miejsc. W trakcie pracy toczyły się rozmowy na temat fascynacji oraz konkretnych sytuacji powstałych na papierze.

 

30.03.2011

DZICIAKI ROZRABIAKI: ROZTAŃCZONE MAŁE DŁONIE”

Każdy otrzymał czystą kartkę oraz farbę do malowania rękami na dłonie. Każdy samodzielnie wybrał kolor, jaki mu odpowiadał. Zadaniem dłoni było wykonanie tańca na kartce, który pozostawił kolorowy ślad. Pierwszy taniec miał zaspokoić potrzebę dzieci do swobodnej ekspresji, fascynującej techniki: taniec wyrażający samopoczucie tego dnia/chwili. Dzieci całkowicie poddały się ekspresji własnej oraz otoczenia. Kolejny taniec wymagał uważnego wsłuchania się w muzykę. Ręce tańczyły spokojnie, płynnie w rytm muzyki, coraz wolniej aż do całkowitego bezruchu.

13.04.2011

„AMIS – mój nowy przyjaciel.”

Siedząc w kręgu po powitalno-integracyjnej zabawie, rozpoczęliśmy rozmowę na temat przyjaźni. Jaka jest różnica między kolegą a przyjacielem? Co możemy robić z przyjacielem? W co się bawimy? Jakie łączą nas emocje z przyjacielem? Co wolno a czego nie wolno w przyjaźni?

Każde dziecko otrzymało wydruk uśmiechniętej twarzy nowego przyjaciela. Prowadzący przedstawił nową postać, która będzie nam towarzyszyć w takiej formie w jakiej ją stworzymy. To chłopiec, ma na imię AMIS. Dzieci otrzymały szkic uśmiechniętej twarzy chłopca, natomiast to jak wygląda i w jakim otoczeniu się znajduje zależy od ich pomysłu na tę przyjaźń. Uczestnicy bardzo chętnie zaangażowali

 

 

                                                                                                                                                                                  

27.04.2011 Rośniemy jak drzewa.

 

Wspólnie zastanawialiśmy się z dziećmi jakie są drzewa, jakie mogą być. Niektóre maja dużo drobnych gałęzi i delikatne listki, inne są potężne. Niektóre rodzą kwiaty lub owoce, a bywają też chore i mizerne.

Po wstępnej pogadance dzieci układają się wygodnie na podłodze, zamykają oczy. Nauczyciel wprowadza w nastrój relaksu i podaje dziecięcej wyobraźni obrazy drzew, zadaje pytania, ukierunkowując wyobrażenia ku naturze. Powoli dzieci się podnoszą i zajmują miejsca przy stole do pracy.

Każdy otrzymał kartkę i kolorowe flamastry o różnej grubości. Zadanie polegało na narysowaniu swojego wcześniejszego wyobrażenia. Jakim drzewem jesteś? Czy dajesz owoce lub zakwitasz na kolorowo? Czy na twoich gałęziach chętnie siadają ptaki, a może w dziupli mieszka jakieś zwierzątko?

 

27.04.2011

„Mój ukochany zwierzak.”

Rozwijanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za istoty słabsze do jakich należą zwierzęta domowe jest istotnym aspektem w budowaniu dobrych relacji w ogóle. Dzieci traktują zwierzęta na poważnie, często je personifikują. Zdają sobie sprawę z tego, że ich zachowanie względem tych istot ma na nie duży wpływ.

Nauczyciel zaprezentował do wybory wizerunek małego kotka lub pieska do wyboru. Którym zwierzątkiem chciałbyś się zaopiekować?

Każdy mógł się wypowiedzieć jakie zwierzęta lubi, jakie ma w domu lub jakie chciałby mieć.

W plastycznej rzeczywistości każdy mógł się stać właścicielem zwierzaka, które wybrał i tworzyć dla niego optymalne warunki, aby był szczęśliwy.


 

Prowadzący zajęcia: Pani Joasia

Każde zajęcia rozpoczynają się ćwiczeniem koncentrująco-integrującym.

Następnie wprowadzam do tematu poprzez krótką pogadankę, podczas której każdy wypowiada się na dany temat.

Część główną stanowi działanie plastyczne.

Na zakończenie wykonujemy zabawę relaksującą. Dzieci bardzo lubią wierszyki-masażyki. Wyciszają się i koncentrują na działaniu.

Podczas całych zajęć towarzyszy nam muzyka relaksacyjna, mająca dobry wpływ na uważność i

koncentrację uczestników. Jest też wyznacznikiem poziomu hałasu, kiedy staje się niesłyszalna,

największe rozrabiaki wiedzą, że jest już za głośno.

 

Joanna Sekuła - Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła (ceramika) wrocławskiej ASP (2008r) oraz Akademii Pedagogicznej im. J. Długosza w Częstochowie, Edukacja w zakresie sztuk wizualnych (2005r). Także absolwentka arteterapii studiów podyplomowych przy Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Doświadczenie zdobywała w wielu ośrodkach edukacyjnych we Wrocławiu m.in. w MDK "Sródmieście", w Dolnośląskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, autorka opracowań plastycznych dla przedszkoli, wyróźniana na wielu konkursach plastycznych, stypendystka Prezydenta Wrocławia, autorka wielu wystaw. Artystyka prezentująca swoją działalność w kraju i zagranicą.

 

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"
- Janusz Korczak   

Rok 2020/2021

Polecam:


RYTMIKA 2021-2022 w sierpniowych znizkach:
10% na raty II-X w zgloszeniach do konca sierpnia.

więcej

 

Śpiewam i Gram 2021/2022 w sierpniowych zniżkach:
10% na raty II-X w zgłoszeniach do końca sierpnia.

 

więcej

 

ORGANIZACJ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Rozpoczęły się zapisy na nowy rok szkolny.

Zajęcia muzyczne rozpoczynamy już od drugiego tygodnia września w zależności od indywidualnych grafików.Cenniki kształcenia.

  więcej

Link do zgłoszenia na naukę.

  więcej

W tym roku będziemy muzykować we współpracy także z instruktorami w Opolu, w Łodzi, w Warszawie, w Legnicy i w Lubinie. Organizujemy zapisy na naukę gry na fortepianie, śpiewu,
gitarze i innych instrumentach...

 

Wrocław:
♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA
♪♫ FORTEPIAN I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ UMUZYKALNIENIE Z RYTMIKĄ
♪♫ WARSZTATY GOSPELOWE
♪♫ 
KSZTAŁCENIE SŁUCHU Z ZASADAMI MUZYKI

 

Opole:
♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA BASOWA

♪♫ AKORDEON
♪♫ PERKUSJA

♪♫ FORTEPIAN I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ HARMONIA JAZZOWA
♪♫ KOMPOZYCJA I ARANŻACJA
          


W
arszawa:

♪♫ GITARA       

 

Łódź

♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA
♪♫ FORTEPIAN I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ GITARA I ŚPIEW
w programie "Śpiewam i Gram"
♪♫ PianoKIDS
♪♫ GuitarKIDS


Legnica
♪♫ ŚPIEW
♪♫ FORTEPIAN
♪♫ GITARA BASOWA
♪♫ PianoKIDS
♪♫ GuitarKIDS

Lubin

♪♫ SKRZYPCE
♪♫ ViolinKIDS

♪♫  Inne ...   

Na jakim instrumencie chciałbyś/chciałabyś nauczyć się grać? Zapytaj o współpracę z nami.

więcej

 

NAUKA GRY NA GITARZE 2021/2022 NOWOŚĆ w Studio SYJUD!!!

Studio Artystyczne SYJUD ogłasza nabór na kształcenie gry na gitarze 2021/2022.

 

więcej

JAKĄ GITARĘ WYBRAĆ ?

W procesie wychowywania zawsze przychodzi czas, kiedy rodzic postanawia zainwestować w rozwój dziecka, aby był czymś więcej niż żmudnym uczęszczaniem do szkoły...

więcej

 

Koncert

KOŃCOWOROCZNY

 

 

 

Koncert

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY

Wspaniałych przeżyć płynących ze Świąt Narodzenia Pana Jezusa oraz wejścia z Błogosławieństwem w Nowy Rok! Życzę dużo Zdrowia, miłości i mądrości Bożej oraz wg woli Najwyższego spełnienia tych mniej i więcej skrytych modlitw. Szczęśliwego Nowego 2021 Roku!!! Ponieważ ferie w tym roku odgórnie przeniesione są wcześniej, do zobaczenia po 17-tym stycznia czyli po feriach zimowych. Pozdrawiam serdecznie Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

 

KONCERT KOLĘD 2019/2020

01 lutego to już ostatnie dni noworocznego kolędowania. Tym właśnie akcentem zapraszamy na

nasze występy wokalne i instrumentalne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RYTMIKA 2019/2020

Okres przedszkolny to czas kształtowania się poczucia rytmu, czystego śpiewu i ogólnej muzykalności. To proces w otrzymywaniu pięknego głosu i zręczności taktu. Naukowcy mówią, iż rodzimy się z talentem w możliwościach 100%. Taki też procent talentu możemy utrzymać rozwijając go.


więcej

 

 

więcej

 

Zdjęcia z koncertu.

Foto: Bartłomiej Orzeł.

 

więcej

 

Koncert Uczniów Studia Artystycznego SYJUD dla DZIECI klasy KIDS I i II:

rytmika, śpiew i fortepian

Miejsce koncertu: Klub Literatury i Muzyki, pl. gen. T. Kościuszki 10
www.klubmil.pl, tel. + 48 506 85 50 00

Termin: 15.06.2019, godz. 15.00

 

Nauka gry na fortepianie z bohaterami Pięciodróżki

 


Zapraszam na naukę gry na fortepianie wg autorskiej metody z bohaterami Pięciodróżki. To metoda dla dzieci lubiące klawisze, naklejki, kolory i książeczki z zabawnymi nutkami na pięciolinii. Nutki z Pięciodróżki, dodają skrzydeł podczas nauki muzykowania ze słuchu w połączeniu z nutami, ponieważ każda nuta na pięciolinii jest inna...

więcej

Lubisz zabawy słuchowe?

Oto jedna z lekcji kształcenia słuchu.

więce

 

Odbył się KONCERT UCZNIÓW Studia Artystycznego SYJUD for KIDS

Przybieżeli do Betlejem pasterze i mędrcy aby przywitać  i złożyć pokłon narodzonemu Zbawicielowi ! i my także grając i śpiewając! Mali artyści od lat 1 do 10 ze Studia Artystycznego Syjud for Kids muzykowali  Panu Małemu! Uczniowie zagrali na instrumentach perkusyjnych, keyboardzie i fortepianie, oraz zaśpiewali wspólnie lub solistycznie.  Koncert odbył się 15-go grudnia 2018 o godz. 16.30 w Klubie Literatury i Muzyki we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

więcej

 

więcej

Nauka gry śpiewu i gry na fortepianie

 

Minął wrzesień. Nauka śpiewu i gry na fortepianie rozpoczęła się na dobre, ale na zajęcia można zapisać się także w ciągu roku szkolnego. Lubiącym kolory, nowe kolorowe wydania autorskich materiałów nutowych z bohaterami Pięciodróżki, dodają skrzydeł podczas nauki muzykowania z nut, ponieważ każda z nuta na pięciolinii jest inna. Pozdrawiam tych muzykujących i tych co lubią słuchać:) Zapraszam

Barbara Syjud-Kwaśniewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa oferta 2018/2019
* Zapisy na kursy stacjonarne

* Zapisy na lekcje oraz realizacje w Studio Nagrań

a także:

* Zakup podręczników i pomocy do pracy muzycznej

więcej

 

Polecam:

Koncert Uczniów Studia Artystycznego Syjud for Kids

Miejsce: Klub LIteratury i Muzyki
video: Mirosław Rajkowski

 

 

 

Opowieść o bohaterach Pięciodróżki oraz inne pomocnicze materiały edukacyjne dla nauczycieli, rodziców i dzieci w sklepiku syjudkids

więcej 

 

Muzyka jest jak ...

Wakacje z rytmiką i śpiewem: od 3 lipca

 

 więcej

 

Galeria z koncertu

Foto: Bartosz Orzeł

 

 

 

 

 

 

więcej

 

Koncert kończący Rok szkolny 2017/2018

W sobotę 16-go czerwca o godzinie 17.00 odbędzie się koncert uczniów Studia Artystycznego Syjud. Wystąpią młodzi pasjonaci uczący się muzyki. Będą śpiewać i grać na instrumentach, solo oraz w zespołach. Wszystko po to aby cieszyć się wspólną zabawą muzykowania...

 

więcej

 

Zaśpiewaj piosenkę nutki c1 pt. Zaproszenie z repertuaru "Piosenki z Pięciodróżki"

 

 

 

Relacja z koncertu kolęd.

Foto: PIotr Strzelecki

Video: Mirosław Rajkowski Studio LGL

 

 

 

 

więcej

 

 

 

 

 

więcej

 

KONCET KOLĘD 16-12-2017 g.16.00

Czas szybko płynie i uczniowie już przygotowują się do grudniowego koncertu, w którym wystąpią w świątecznym nastroju.  Podczas tego koncertu będziemy radośnie wyśpiewywać oraz wygrywać pamiątkę narodzenia Pana Jezusa. Zaśpiewamy kolędy, pastorałki oraz świątecznie nastrojone utwory. 

więcej

 

Nagraliśmy płytę.

Za dwa tygodnie koncert. Nagranie odbyło się prawie wg planu dwa tygodnie przed koncertem. Do zobaczenia na koncercie.

 

więcej

 

NUTY - Kolędy w łatwym układzie

W kluczu wiolinowym z akordami i tabulaturą na fortepian/keyboard/flet + 2CD z podkładami do fletu...

 

więcej

 

NUTY KOLĘD W PROSTYM OPRACOWANIU NA FORTEPIAN

W książeczce znajdą się takie kolędy jak Cicha noc, Gdy śliczna Panna, Lulajże Jezuniu, Mędrcy wiata, Jezus malusieńki a także Jingle Bells z tekstem związanym z Bożym narodzeniem.

Nuty rozpisane w kolorach, co sprzyja w początkach czytania nut. 

 

 

więcej 

 

RYTMIKA/Umuzykalnienie 

Okres przedszkolny to czas kształtowania się poczucia rytmu, czystego śpiewu i ogólnej muzykalności.
To proces w otrzymywaniu pięknego głosu i zręczności taktu każdego dnia więcej. W programie...

więcej

 

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki grupa A i B.

Grafik, program oraz treści zajęć z kształcenia słuchu można śledzić na stronie:
http://www.kids.syjud.pl/kszt-sl2017-18.php

 

Karty pracy "Nutki z Pięciodróżki" - Nowy sposób nauki nut dla dzieci.

Każda nutka ma swoje miejsce na pięciolinii, swoją osobowość oraz przygody.

Autorska seria teczek pracy na CD z nagraniami audio "Nutki z Pięciodróżki" do nauki gry na fortepianie, śpiewu oraz nauki nut dla dzieci autorstwa
Barbary Syjud-Kwaśniewskiej dla instruktorów kształcących w grze na instrumencie oraz
rodziców samodzielnie pracujących z dziećmi w domu. Nauka nut, materiały dla uczących się gry na instrumentach klawiszowych, nuty na flet, śpiew, piosenki edukacyjne ... )

sklep

NAUKA GRY NA PIANIENIE SyjudKidsPiano
ZAPISY linki: Zgłoszenie Cennik

1 lub 2-osobowe zajęcia prowadzone autorską metodą SyjudKids z bohaterami Nutek z Pięciodrózki. Bohaterowie mają swoje imiona zaczynające się od liter nazw dźwięków gamy.

 

 http://www.kids.syjud.pl/pliki/8.jpg

Każdy z nich ma swoje miejsce na pięciolinii, oraz swój indywidualny kolorowy wygląd.

 
Nuty z których dzieci korzystają podczas nauki gry na instrumencie, t
o także bohaterowie z Pięciodróżki, które nigdy nie są czarne jak tradycyjne nuty „Jagódki”. Ta kolorowa chwila dla wieku dziecięcego, sprawia, że dzieci z przyjemnością szybciej grają ćwiczenia techniczne na dwie ręce a czytanie nut nie jest nudne.

 

Kształcenie słuchu z zasadami muzyki

Polecam ciekawe ćwiczenia kształcące słuch muzyczny, prezentowane na wybranych naszych lekcjach kształcenia słuchu z zasadami muzyki.

więcej

Nauka gry na instrumentach/śpiew/umuzykalnienie:

 

* Fortepian / Keyboard

* Śpiew

" Śpiewaj i graj" (fortepian + emisja głosu z nauką śpiewu)

* Rytmika

* gratis kształcenie słuchu z zasadami muzyki - jako nadobowiązkowe zajęcia dodatkowe podczas nauki gry na instrumencie/śpiewu

 

 

 

więcej

 

"Naucz się grać na flecie prostym"

"Flute Learning"

 

Dwujęzyczna publikacja posiada nagrania, podkłady, nuty, tabulatury fletowe a także akordy do utworów. Na płycie znajdują się materiały ćwiczeniowe na komputer i do wydrukowania oraz nagrania mp3 do słuchania i grania na jeden lub dwa flety (podkłady akompaniujące bez linii melodycznej oraz podkłady instrumentalne z drugim fletem w tle).

 

 

 

 

 

więcej

 

 

Koncert końcowo-roczny z dnia 17 -go czerwca 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

więcej

 

Nasze nagrania:

 

Magdalena Serwa uczy się grać na fortepianie

I rok. W lipcu skończy 7 lat. Z przyjemnością prezentujemy utwory:

 

Sto lat mp3

Jedzie pociąg z daleka mp3

Walc mp3

Utwór nutki d1 na 4 ręce mp3

 

 

Utworki oczywiście znalazły się na tegorocznej czerwcowej płycie.

 

Aniela Kloryga uczy się grać na fortepianie I rok. Prezentowany utwór, nagrany przez Anielę to:

Sonatina F-dur op. 214, nr 2 cz I.

mp3

 

Nadia Kloryga uczy się grać na fortepianie

I rok. Uczęszcza do przedszkolnej zreówki. Z przyjemnością prezentujemy utwory:

 

Utworek nutki a2 mp3

 

Utworki oczywiście znalazły się na tegorocznej czerwcowej płycie.

 

 

"Nutki z Pięciodróżki". Nowy sposób nauki nut dla dzieci. Każda nutka ma swoje miejsce na pięciolinii, swoją osobowość oraz przygody.

 

Autorska seria książek, książeczek i teczek pracy z nagraniami audio "Nutki z Pięciodróżki" do nauki gry na fortepianie, śpiewu oraz nauki nut dla dzieci autorstwa Barbary Syjud-Kwaśniewskiej dla instruktorów kształcących w grze na instrumencie oraz rodziców samodzielnie pracujących z dziećmi w domu

(Nauka nut, materiały dla uczących się gry na instrumentach klawiszowych, nuty na flet, śpiew, piosenki edukacyjne ... )

 

 

Posłuchaj piosenki, zaśpiewaj, zagraj ze słuchu, potem z nut. Książka zawiera materiały do nauki gry na keyboardzie i fortepianie. Utwory na prawą rękę z akordami oraz utwory na prawą i lewą rękę do gry na fortepianie. Ponadto utwory z zapisem nutowym oraz podkładami instrumentalnymi do śpiewu i gry. Ćwiczenia do kształcenia słuchu i czytania nut.

Książka może służyć do samodzielnej pracy w nauce gry na pianinie rodzica z dzieckiem lub instruktora z uczniem. Jest tu dużo nagrań, kolorowych nut, w prosty sposób wytłumaczonych pojęć muzycznych i materiałów do nauki nut oraz gry na pianinie, fortepianie lub keyboardzie w pierwszych przedszkolnych latach kształcenia gry na fortepianie a także i późniejszych szkolnych. Jeśli lubisz kolory oraz proste rozwiązania, to ta książka jest w takim celu stworzona.

 więcej

 

Rytmika: śpiewamy dla Mamy i Taty:

Teksty piosenek

 

Płyta "Dla Mamy i Taty" z piosenkami i podkładami do ćwiczeń i na koncert:

 

więcej

Instrument dodatkowy - flet prosty.

Flet- Bardzo miły, ciekawy i prosty instrument. Nie jest duży, można wziąć na spotkanie zespołu instrumentalnego, na ognisko, wycieczkę. Po prostu dobry towarzysz na słoneczne lub pochmurne okazje :) Podczas zajęć kształcenia słuchu mamy możliwość nauki gry na flecie prostym.

MP3 - fragment piosenki pt. "Piesek Aramisek" (aranżacja wokalno-instrumentalna i wstawka na flecie prostym: Barbara Syjud-Kwaśniewska)

 

Zajęcia kształcenia słuchu dla uczących się w kursach rocznych są bezpłatne.

 

Fortepianowo-wokalny
KONCERT KOLĘD

  

w wykonaniu uczniów Studia Artystycznego Syjud for Kids odbył się w klubie Muzyki i Literatury we Wrocławiu:

 

17 grudnia godz. 13.30 

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z koncertu.

 

R   E   K   L   A   M   A

 

Caffe latte tylko dla rodziców a  red latte,

dla rodziców oraz dla dzieci. Zdrowie

w pysznym nowoczesnym napoju.

 

 
  
 
   
 

Rozwijaj w dziecku talenty, poszerzaj jego horyzonty myślowe i podaruj mu radość muzykowania juz od najmłodszych lat ...

     
 

     > polecam:
    >
polecam: Muzyka i dzieci
    >
polecam: Wpływ muzyki
    >
polecam:
 Style uczenia się
   
> polecam:  Słuchowcy
   
> polecam:  Wzrokowcy
   
> polecam:  Kinestetycy

 

    > polecam:
    >
polecam: Artterapia
    > polecam: Artterapia
    > polecam: